polskienglish

Pieniny

Pieniny zwane również Pieninami Środkowymi lub Pieninami Właściwymi to pasmo górskie leżące na południowym końcu Polski .
Od zachodu Czorsztyn i Sromowce , od południa i wschodu rzeka Dunajec , od północy rzeka Krośnica i przełęcz Snozka , wyznaczają granice Pienin.
Najwyższy w szczyt w Pieninach to Trzy Korony 982 npm. Wyższa jest Wysoka w Małych Pieninach 1050 m npm.
Trzy Korony to najbardziej znany, widokowy szczyt w całych Pieninach. Porównywalna z widokiem jest Sokolica leżąca w Pieninkach.
Inne znane szczyty to Nowa Góra, Macelak, Macelowa Góra, Podskalnia Góra , Majerz , Flaki , Cyrlowa Skałka.
Znajduje się tu piękny wąwóz Sobczański koło Sromowiec Niżnych. Oprócz atrakcyjności krajobrazowej, Pieniny cechuje zróżnicowana szata roślinna.
Wpływają na to podłoże wapienne, specyficzny klimat, stromość stoków uniemożliwiająca rozrastanie się lasów, zróżnicowana morfologia, sąsiedztwo Tatr.
W Pieninach występuje 1100 gatunków roślin naczyniowych. Najbogatsza i najciekawsza jest flora Pienin Środkowych. Przetrwały reliktów flory przedholoceńskiej (chryzantema Zawadzkiego, jałowiec sabiński, dębik ośmiopłatkowy).
Znajdują się gatunki i odmiany endemiczne (mniszek pieniński, pszonak pieniński). W Pieninach żyje 55 % całej populacji Polskiej motyli.


Zachodnia część Pienin zwana jest Pieninami czorsztyńskimi , od Czorsztyna do przełęczy Szopka. Podzieliłem Pieniny na część zachodnią tzw
Pieniny czorsztyńskie , Masyw Trzech Koron i Pieniki. Z Czorsztyna przez Majerz , Macelak idzie się szlakiem turystycznym na Trzy Korony.
Inne znane szczyty to Nowa Góra, Macelak, Macelowa Góra, Podskalnia Góra , Majerz , Flaki , Cyrlowa Skałka.
Znajduje się tu piękny wąwóz Sobczański koło Sromowiec Niżnych. Najbardziej popularny jest szlak na Trzy Korony.
Można dojść ze Sromowiec Niżnych lub Krościenka n/D żółtym szlakiem.
Mniej uczęszczany ale ciekawy to szlak z Czorsztyna przez Majerz , Macelak , przełęcz Szopka.
Pieniny są widoczne z sąsiadujących pasm górskich : z Tatr , z Pasma Radziejowej , z Lubania ( Gorce) , ze Słowackiej strony.


Masyw Trzech Koron to najpiękniejsza (centralna część ) Pienin. Trzy Korony doskonale są widoczne ze Sromowiec Niżnych - tu widok jest najładniejszy.
Składają się z szczytów : Okrąglica (982 n pm) , Płaska Skała , Nad Ogródki , Pańska Skała , Niżnia Okrąglica.
Trzy Korony to świetny punkt widokowy w promieniu 360 stopni widoczne są : Beskid Sądecki , Sokolicę , Małe Pieniny. Magurę Spiską, Dunajec,
Czerwony Klasztor , Tatry , Babią Górę, Gorce w tym Lubań jezioro Czorsztyńskie.
Na Okrąglicy jest platforma widokowa , zabezpieczona barierkami , zwana glorietką. Poniżej znajduje się 500 metrowa przepaść aż do lustra rzeki Dunajec
i Sromowiec Niżnych. Poniżej szczytu jest budka , gdzie w sezonie turystycznym , pobierane są opłaty przez PPN.
Wejście na szczyt jest zabezpieczone metalowymi barierkami. W czasie burzy , ze względu na niebezpieczeństwo piorunów wejście na szczyt jest wzbronione.
Podobnie jak całe Pieniny – Trzy Korony są zbudowane z wapiennej skały. Masyw jest w znaczne części porośnięty lasem. Drugim ważnym punktem w tym
rejonie jest Zamkowa Góra połączona z Trzema Koronami granią Ostrego Wierchu. Zamkowa Góra jest widoczna dobrze z Sokolicy jako stromo opadająca skała. Poniżej szczytu znajdują się ruiny zamku z czasów Św. Kingi. Ostatnio zostały częściowo odrestaurowane i udostępnione do zwiedzania. Przed II – gą
wojna światowa mieszkał tu pustelnik. Jednak po spaleniu pustelni wyprowadził się. Jest ciekawe podejście z dołu do Zamkowej Góry , drabinki i kładki.
Miejsce tajemnicze , zacienione , porośnięte bukami. Na szczycie Zamkowej Góry od strony południowej rosną ciekawe rośliny ciepłolubne – zwane ogródkami
św. Kingi. Corocznie w lipcu w kaplicy św. Kingi odbywa się msza święta – przybywają na nią liczni pielgrzymi. Od Pieniek obszar ten oddziela Pieniński Potok -
dopływ Dunajca. Pieniński Potok ma długości 2,5 km i spadek 120m/km. W Masywie Trzech Koron , najbliżej szczytu znajdują się dwie polany : polana Kosarzyska
i polana Pieniny. Aby dostać się na Trzy Korony można wejść z Krościenka n/D żółtym szlakiem przez przełęcz Szopka ( Chwała Bogu) i zejść do Sromowiec
Niżnych przez polanę Komarzyska zielonym szlakiem. Można też ze Sromowiec Niżnych wejść na Trzy Korony żółtym szlakiem przez wąwóz Sobczański
( wąwóz Szopczański ) , przełęcz Szopka i zejść do Krościenka n/D przez Zamkową Górę i Pieniński Potok.


Pieniki to część Pienin , oddzielona od zachodu Pienińskim Potokiem , od południa i wschodu Dunajcem , od północy Krościenkiem n/D. Najwyższym szczytem
Pieniek jest Czerteż 774 n pm , drugim Czertezik 772 n pm , Sokolica 747 n pm , Ociemny Wierch 740 n pm. Najbardziej znana jest Sokolica na szczycie ,
której rośnie lasek reliktowych sosen. Najstarsza ma około 500 lat. Jest to ulubione miejsce do fotografii – wspaniały widok na okoliczne góry : Trzy Korony ,
Zamkowa Górę, Tatry , Pieniki, Policę , Małe Pieniny , Leśnicę , przełom Dunajca. Widok sprawia duże wrażenie gdyż do lustra Dunajca jest 310 m przepaść.
Nazwa Sokolicy pochodzi od zamieszkujących ja dawniej sokołów. Przed wejściem na szczyt Sokolicy znajduje się budka gdzie w sezonie turystycznym pobierana
jest opłata przez PPN. Pieniki są zbudowane z wapieni rogowcowych. Północne stoki porośnięte są lasem bukowym zaś południowe roślinami ciepłolubnymi. Granią Pieniek przebiega szlak turystyczny nazywany ‘Sokolą Percią”. Znajdują się tam barierki , kładki zabezpieczające turystów. Drugim dobrym punktem widokowym
jest Czertezik skąd jest wspaniały widok na Trzy Korony, Zamkową Górę, Holicę, Tatry , przełom Dunajca. Na pozostałych szczytach widoczność ograniczają
rosnące tam drzewa. Znajdują się tam cztery polany koło szlaku zielonego : polana Sosnów ( widok na Szczawnicę ), polana Mały Sosnów , polana Burzana
( z widokiem na Szczawnicę , Dunajec, Beskid Sądecki ), polana Walusiówka ( widok na Trzy Korony , Zamkową Górę ). Pieniki najłatwiej przejść
z Krościenka n/D zielonym szlakiem w stronę Sokolicy , później grzbietem Pieniek przez Czertezik ,Czertem , Ociemny Wierch zejść do Krościenka n/D.
Trasa ta zajmie około 4 godziny.
Szczegółowy opis Pieninek na stronie

http://Kroscienko.info/